تبلیغات
قرآن - فرشتگان
ان الدین عند الله الاسلام

توضیح:

فرشته موجود  فرا انسانی است که در بسیاری از ادیان شناخته می‌شود . در یهودیت و مسیحیت و اسلام ، آنها معمولاً به عنوان پیام آوران از سوی خداعمل می‌کنند. در مورد مختار بودن یا مجبور بودن فرشتگان نظر های  متفاوتی است. در باورهای عامیانه فرشته نماد پاکی و خیرخواهی است.فرشته موجودی غیر مادی و آسمانی است که دستور های خداوند را اجرا می کند. در بیشتر دین ها  ، فرشتگان رابط میان خدا و جهان مادی هستند . برای ان ها درجه هایی قایل شده اند و در نتیجه ، با توجه به مقام و منزلتشان نام های مخصوصی پیدا کرده اند. فرشتگان وظایف گوناگونی دارند  .برخی مأمور دوزخ  و عده ای هم پیام آور وحی هستند . آنان در کار های این جهان نیز وظیفه های گوناگونی به عهده دارند

فرهنگ نامه ی عمید :موجود آسمانی که دارای سیرت نیگو و صورت بسیار زیبا است و دیده نمی شود .


فرشته در ادیان مختلف

فرشه در دین زرتشت :

به هفت فرشته ی بلند مرتبه ی زرتشتی امشاسپندان می گویند . دسته ای دیگر از فرشتگان ، که مقام پایین تری دارند ، ایزد خوانده می شوند . در اوستا ، از ایزدان به فراوانی سخن گفته شده است . ایزدان دودسته اند : ایزدان معنوی و ایزدان دنیوی . امشاسپندان و ایزدان ، مخلوق اهورا مزدا هستند و هر امشاسپند ، مظهر یکی از صفات اهورامزداست

فرشته در دین یهود :

در دین یهود فرشتگان به منزله ی بندگان خدا هستند که دستور های او را در زمین اجرا می کنند . آن ها مومنان را حمایت و گناهکاران را تنبیه می کنند و وحی خدا را به انسان می رسانند گاهی هم امکان دارد در زمین به شکل انسان ظاهر شوند .

فرشته در دین مسیح :

در انجیل ، در موارد متعددی از فرشتگان صحبت شده است . فرشتگان پیش از انسان آفریده شده اند ، مرتبه هایی دارند و محافظ انسان اند . درود فرستادن وبه نوعی پرستش بعضی فرشتگان ، از جمله میکاییل ، در کلیسا رایج است . از سده ی چهارم میلادی ، در سرزمین های مسیحی ، نماز خانه هایی برای میکاییل ساخته شده است .

فرشته در دین اسلام :

با این که فرشتگان موجوداتی غیر مادی اند ، به طور معمول با  استفاده از تصویر و تمثیل از آنان صحبت شده است . در قرآن کریم فرشتگان با بال های دوگانه ، سه گانه یا چهار گانه معرّفی شده اند که حکایت از توانایی های متعدد آنان دارد . فرشتگان جایگاه و کار معیّنی دارند و هیچگاه از دستور های خدا نافرمانی نمی کنند . فرشتگان می توانند با چهره ی انسان بر پیامبران و برخی اولیای الهی ظاهر شوند ؛ همان گونه که بر حضرت مریم ظاهر شدند . فرشتگان در زمان های گوناگون به یاری مؤمنان می آیند و آنان را برای حل گرفتاری ها و سختی ها یاری می دهند . هنگامی که خداوند آدم را در حکم خلیفه ی خود در زمین برگزید ، فرشتگان بر او سجده کردند . این کار آن ها از این حکایت داشت که فرشتگان مطیع دستور های انسان هایی هستند که به مقام خلیفةاللهی برسند . ابلیس یا شیطان ، با این که از جن بود و توانسته بود تا مقام فرشتگان بالا رود ، به دلیل تکبّر و نافرمانی در سجده بر آدم ، از بهشت و از کنار فرشتگان رانده شد .

فرشتگان مقرب :

فرشتگان مرتبه های متفاوتی دارند . فرشتگانی که از همه به خدا نزدیکترند ، مقرّب نامیده می شوند . فرشتگان مقرب یا            Archangel ها فرشتگانی هستند که از سایر فرشتگان، برتر و دارای درجه بالاتری هستند. این فرشتگان در تمامی ادیان یافت می شوند که بعضا نام آنها اندکی متفاوت است. اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشت ادیانی هستند که این فرشتگان را در یک مضمون و زمینه قرارداده و تقریبا وظایف یکسانی را بر آنها می شمارند. اصل این لغت ریشه یونانی دارد.
یکی از فرشتگان مقربی که در کتاب مقدس دین حضرت مسیح آمده  Michael یا مایکل است که در دین اسلام از آن با نام میکائیل نام برده شده است   Gabriel گابریل که در انجیل لوقا نامش دیده می شود نیز یکی دیگر از این دسته فرشتگان است که در اسلام به او جبرائیل یا جبرئیل خطاب می کنند. از فرشتگان مقرب دیگر می توان از     Raphael رافائیل مسیحی یا اسرافیل اسلامی نام برد و آخرین فرشته مقرب مشهور Azrael یا دوست شفیق انسان است همان حضرت عزرائیل. سه فرشته اول در تاریخ 29 سپتامبر در کلیساهای کاتولیک رومی مورد ستایش و تکریم واقع می شوند. از نظر مقام و منزلت بزرگ ترین فرشتگان عبارت انداز میکاییل ، اسرافیل (فرشته ی صور ) ، جبرییل (فرشته ی وحی ) و عزراییل (فرشته ی مرگ ) . جبرییل در قرآن با نام روح الامین یا روح القدس نیز آمده است .به باور مسلمانان ، دو فرشته همیشه به همراه انسان هستند که کار های نیک و بد او را یادداشت می کنند . یکی از آن ها در سمت چپ او قرار دارد که کار های بد را می نویسد و دیگری در سمت راست است و کار های خوب را یادداشت می کند . به این دو فرشته در قرآن ، کرام الکاتبین گفته می شود که به معنی دو نویسنده ی بزرگوار است .

در قرآن نام  هشت فرشته آمده است :

. جبرئیل( روح الامین) (مأمور نزول وحی): لفظ جبرئیل سه بار در قرآن آمده است. در سوره بقره، آیه نود و هفت{آنها مى گویند: «ما با جبرئیل، پیک وحى خدا بر تو، دشمن هستیم.) بگو: «کسى که دشمن جبرئیل باشد (دشمن خداست; چرا که) او به فرمان خدا، قرآن را بر قلب تو نازل کرده است; در حالى که با کتب آسمانى پیشین هماهنگ بوده; و هدایت و بشارت است براى مؤمنان.} ـ نود و هشت{ کسى که دشمن خدا و فرشتگانش و پیامبران او و جبرئیل و میکائیل باشد (کافر است; و) خداوند دشمن کافران است. }، و سوره تحریم: آیه چهار { اگر شما (دو همسر پیامبر) از کار خود توبه کنید (به نفع شماست، زیرا) دلهایتان (از حق) منحرف گشته; و اگر بر ضدّ او دست به دست هم دهید، (کارى از پیش نخواهید برد) زیرا خداوند یاور اوست و همچنین جبرئیل و مؤمنان صالح، و فرشتگان بعد از آنان پشتیبان اویند. }.

هاروت (آموزگار سحر برای رفع فتنه سحر) و ماروت (آموزگار سحر برای دفع فتنه سحر): یك بار در قرآن آمده است. (در سوره بقره، آیه صد و دو{ و (یهود) از آنچه شیاطین در عصر سلیمان بر مردم مى خواندند پیروى کردند. و سلیمان کافر نشد (و هرگز دست به سحر نیالود); ولى شیاطین کفر ورزیدند; و به مردم سحر آموختند. و (نیز یهود) از آنچه بر دو فرشته بابل «هاروت» و «ماروت»، نازل شد پیروى کردند. حال آنکه آن دو به هیچ کس چیزى (از سحر) یاد نمى دادند، مگر این که (از پیش به او) مى گفتند: «ما وسیله آزمایشیم، کافر نشو (و سوء استفاده نکن.)» ولى آنها از آن دو فرشته، مطالبى را مى آموختند که بتوانند بوسیله آن، میان مرد و همسرش جدایى بیفکنند; در حالى که هیچ گاه نمى توانند بدون اجازه خداوند، به کسى زیان برسانند. آنها مطالبى را فرا مى گرفتند که به آنان زیان مى رسانید و نفعى نمى داد. به یقین مى دانستند هر کسى خریدار این گونه متاع باشد، در آخرت بهره اى نخواهد داشت. و چه بد و ناپسند بود آنچه خود را به آن فروختند، اگر مى دانستند! }.)

میكال: یك بار در قرآن آمده است. (در سوره‌ بقره، آیه نود و هشت{ کسى که دشمن خدا و فرشتگانش و پیامبران او و جبرئیل و میکائیل باشد (کافر است; و) خداوند دشمن کافران است.}.)

مالك (نگهبان جهنم): یك بار در قرآن آمده است. (در سوره زخرف، آیه هفتاد و هفت{ آنها فریاد مى کشند: «اى مالک دوزخ! (اى کاش) پروردگارت ما را بمیراند (تا آسوده شویم)!» مى گوید: «شما (در این جا) ماندگار هستید.»}.)

ملك الموت (مأمور قبض روح): یك بار در قرآن آمده است. (در سوره سجده، آیه یازده{ بگو: «فرشته مرگ که بر شما مأمور شده، (روح) شما را مى گیرد; سپس به سوى پروردگارتان باز گردانده مى شوید.»}.)

عتید و رقیب(کرام الکاتبین) (مأموران ثبت اعمال خوب و بد): كه هر كدام یك بار در قرآن آمده اند. (در سوره ق، آیه هجده { انسان هیچ سخنى را بر زبان نمى آورد مگر این که، فرشته اى مراقب و آماده (براى ضبط آن) نزد او حاضر است}.)

فرشته در زبان های مختلف:

یک - در زبان سنسکریت:پرشیته((preshita ، مرکب از "پر" (pre) و "اش"  (esh) به معنی سفیر

دو – در فارسی باستان :فراییشته(fraishta)

سه – در اوستا : فرائشته (fraeshta)

چهار - در ارمنی عاریتی و دخیل : هرشتک (hreshtak)

پنج – در انگلیسی : آنجل (angel)

سخن آخر :

همان طور که در تمام جاها خواندید فرشته یک موجودی است که به عبارتی فرمانبردار  خدا است و من در این که فرشته یک موجود پاک و غیر مادی است هیچ شکی ندارم اما یک چیزی که هست این است که آیا واقاً خدا نیاز به این دارد که یک سری موجود قبل از خودش ان کار ها را انجام دهند و بعد به خدا برسد در صورتی که از وقتی که بچه بودم به من می گفتند هر وقت که بخواهی با خدا حرف بزنی خدا گوش به تو می دهد؟

اول از همه من این را بگویم که من نه می خواهم نبود خدا را اثبات کنم و نه این که  خدا ناتوان است بلکه فقط می خواهم بگویم خدا برای این گفته که همیشه یک سری موجود رفتار های ما را زیر نظر دارد زیرا آن موقع مردم نمی توانستند تصور کنند که یک موجود بر همه چیز و همه عملی نظارت داشته باشدو این تنبیهی از سوی خدا برای ما است زیرا اگر الآن نسل انسان در بهشت بود دیگر آن قدر به خدا نزدیک بودیم که ...
طبقه بندی: پژوهش ها، 
نگارش در تاریخ جمعه 16 اردیبهشت 1390 توسط soroosh gholami | نظرات ()
درباره وبلاگ
موضوعات
آخرین مطالب
جستجو
آرشیو مطالب
نویسندگان
ابر برچسب ها
لوگوی دوستان

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :قالب وبلاگ
لوگوی سه گوش